A-kortti

 Etusivu

 

Viestintä ja toimintaympäristöt verkossa

Wiki
Ilmaisu Wiki tulee havaijin kielestä Wiki Wiki, joka tarkoittaa nopeaa. Wikille tunnusomaista onkin tietojen nopea muuttuminen ja julkaisu. Wiki on verkossa sijaitseva sivusto, jota ylläpitää sivuston käyttäjät vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Koska Wikissä kirjoittaminen, vuorovaikutus ja muutosten tekeminen on helppoa, tekevät ne siitä tehokkaan työkalun yhteisöllisessä viestinnässä. Wikiin luodaan sivuja sivuston editoria hyödyntäen. Pelkistetyillä wikisivuilla voidaan informaatiota tuottaa tekstien ja linkkien avulla, kun taas kehittyneimmissä wikisivustoissa voidaan viestittää lisäksi kuvien, taulukoiden, matemaattisten yhtälöiden, videoiden, slideshow-esitysten, valokuvasarjojen ja käsitekarttojen avulla.

Kaksi tärkeintä käyttötarkoitusta Wikeille on yhteisöalusta ja kollektiivisen tietopankin kokoaminen. Wikejä käytetään myös työryhmäohjelmistoina projekteissa ja viestinnässä pienempien ryhmien käytössä. Wikiä hyödynnetään tiedon rakentamisessa, vapaamuotoisissa projekti- ja tiedonhallinnassa sekä oppimateriaalin hallintaan. Kun tiedot laitetaan Wikiin, on niiden muokkaaminen ja julkaiseminen nopeaa. 

Wikipedia hiekkalaatikko testi
Wikipedia

Some
Some on lyhenne sosiaalisesta mediasta, jolla tarkoitetaan verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokainen käyttäjä on omalta osaltaan aktiivinen viestijä ja sisällöntuottaja. Somessa viestintä tapahtuu monelta monelle, eli suoraan viestijältä vastaanottajalle. Sosiaalinen media hyödyntää tietoverkkoja ja tietotekniikkaa, jossa viestintä tapahtuu vuorovaikutteisesti ja kayttäjälähtöisesti. Näillä viesteillä ylläpidetään ja luodaan käyttäjien välisiä suhteita. Somessa sisältö on käyttäjien tuottamaa tietoa, jossa sama henkilö sekä tuottaa, että käyttää tietoa. Yksilöt ovat aktiivisia toimijoita. Tietojen julkaiseminen on nopeaa ilman ulkopuolisen tahon ennakkovalvontaa. Keskeistä somessa on sisällön suositteleminen muille ja näin tiedon nopea leviäminen. Sosiaalinen media synnyttää monenlaista yhteisöllisyyttä ja yhteen kuuluvuutta. Sosiaalinen media tarjoaa helpon vaikutuskanavan monille tarkoitusperästä riippuumatta.

Facebook, Twitter, Periscope, Instagram

BlogitBlogi on sivusto, johon yksi tai useampi henkilö tuottaa sisältöä niin, että uusimmat viestit sijoittuvat aina sivulla helposti löydettäviksi. Sisältö voi olla tekstiä, kuvia, ääntä tai videoita. Uudet sisältöelementit eivät tuhoa vanhempia viestejä. Sisältö on usein henkilökohtaisempaa verrattuna tavallisiin www-sivujulkaisuihin. Blogeissa on yleensä mahdollisuus kommentoida viestejä ja linkittää blogiviestit niiden kiinteiden www-osoitteiden avulla. Suomeksi blogeja kutsutaan usein myös verkkopäiväkirjaksi sen henkilökohtaisemman tyylin vuoksi. Blogin tyyli on usein ajankohtaista, sponttaanista ja henkilökohtaista. Suurta osaa blogeista kirjoitetaan blogipalveluiden kautta. Blogeihin syntyy aiheen mukaan blogityyppejä. Näitä voi olla vaikka lifestyleblogi, muotiblogi tai ruokablogi.

Blogilista
Tee oma blogi

Keskustelufoorumi
Keskustelufoorumi tai keskustelupalsta on verkkosivusto tai sen osa, jossa voidaan keskustella erilaisista teemoista muiden sivuilla vierailevien kanssa. Viestit tallentuvat sivulla esille ja muut voivat kommentoida siihen. Viestit tallentuvat palstalle ja niitä voidaan selailla myöhemminkin.
keskustelupalstan viestit ovat yleensä pidempiä kuin chattien ja viesteihin lainataan usein edellisten viestien kohtia. Keskustelupalstojen toiminta on ollut aktiivista jo ennen internetin yleistymistä ja sillä on pitkä perinne. Usein keskustelupalstoille pitää rekisteröityä, jotta ylläpitäjät voivat kontrolloida viestien sisältöä ja rajata roskapostia. Kaupallisten keskustelupalstojen sisältöä ei valvota yhtä paljoa, mutta se näkyy keskustelupalstan tason heikkenemisenä. Harrastelijoiden keskustelupalstat ovat rajattuja aihepiiriltään ja siksi niissä on omanlaisensa tunnelma. Usein palstoilta haetaan ratkaisuja erilaisiin ongelmiin.

Keskustelufoorumi
Erikoisalan keskustelupalsta

Chatti
Chatti eli verkkojuttelu on internetin palvelu, jossa käyttäjä voi keskustella muiden käyttäjien kanssa realiakikaisesti viestien välityksellä. Keskustelua voidaan käydä joko verkkosivuilla, tai tarkoitukseen laaditun oman ohjelman avulla. Chateissa keskustelija voi luodan itselleen nimimerkin tai hahmon, joka on todellinen tai enemmän mielikuvituksellinen. Yleensä keskustelussa ei tiedetä toisen sijaintipaikkaa tai osoitetta. Usein chatit jakautuvat luokkiin tai huoneisiin, joissa voi puhua samasta asiasta kiinnnostuneiden kanssa. Näissä on yleensä mukana valvojia, jotka voivat sulkea keskustelun säännöt rikkoneen ulos huoneista. Chattien käyttöliittymässä on yleensä kaksi ruutua, joissa toisessa on huoneessa olijoiden nimimerkit ja toisessa ruudusssa on lähetetyt viestit. Lisänä on ruutu, johon vierailija voi kirjoitttaa oman viestinsä ja lähettää sen keskusteluun.

Suomi24 chatti
Randomi

E-oppiminen
Verkko-oppiminen on oppimista, opetusta ja tiedon hakemista internetin avulla. Verkko-oppimisessa hyödynnetään tieto ja viestintätekniikkaa. Usein verkko-oppiminen yhdistetään etä-opetukseen. E-oppiminen on prosessi, johon liittyy vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa ihmisten kesken, vaikka se toteutetaan verkon välityksellä. E-oppimisen hyötyjä on opiskelijan opiskelu oppijalle parhaaseen aikaan, sopivassa paikassa ja sopivalla tahdilla. Oppimateriaalit voidaan jakaa suoraan tai ajastettuna sähköisessä muodossa. haasteena on usein osallistujen tunne olevansa yksin, tai he tuntevat toisten vaikuttamisen olevan vaikeaa. Tämä voi ollla haasteellista esimerkiksi ryhmätyössä. E-oppimisen iso plussa on paikasta riippumaton opetus. Näin matkustamiselta vältytään ja opiskelumahdollisuudet kasvavat merkittävästi.

E-oppimiskeskus

Video/td>

 
 

Aiheeseen liittyvät linkit

IInternet ja html
 - Wikipedia
 - a href="http://www.wordpress.com" target="_blank"> WordPress

Netiketti
 - Netiketti

 

Kysy neuvoa tai anna vinkki

 

Tiedotteet ja aikataulut

Tervetuloa kurssille

 

TTehtävät ja palautus

Viestitehtävä

1. Kokeile etsiä Wikipediasta tietoa harrastuksestasi. Kokeile myös muokata Wikipedian tietoja hiekkalaatikkotestissä.

2. Etsi tietoja kavereistasi eri sosiaalisen median kanavien kautta. Minkä some-kanavan haluaisit ottaa itsellesi käyttöön?

3. Tutustu erilaisiin blogeihin. Jos tekisit oman blogin, minkälainen se olisi?

4. Etsi hyviä matkakohteita ja nähtävyyksiä keskustelufoorumeilta. Löysitkö hyviä vinkkejä kohteeseen, johon aiot seuraavaksi matkustaa tai jossa olet jo käynyt?

5. Minkälaiseen käyttöön näet chattien parhaan hyödyn?

6. Jos haluaisit opiskella uutta kieltä verkossa, mistä voisi löytää hyvän verkkokurssin?

Kerää vastaukset ja liitä ne pilvipalveluun. Jaa lukuoikeus opettajalle.