Excel taulukkolaskenta

 Etusivu

Excel kaavat ja kaavojen kopiointi

Kaavojen kirjoittaminen
Valitse ensimmäinen solu johon erotus tavoitteen ja toteutumien välillä lasketaan. Mallissa klikkaa solua D7 (1). Kaavat aloitetaan aina kirjoittamalla yhtäkuin-merkki (=). Tämä jälkeen klikkaa toteutuma-solua (2). Kirjoita miinus-merkki (-) ja lopuksi klikkaa tavoitelukemaa (3). Tarkista että laskukaava täsmää mallin kanssa (4). Voit myös kirjoittaa kaavan suoraan kaavariviin.

Kaava: D7 = C7 - B7 Enter

Kaavojen kopiointi
Vedä ruudun kulmassa olevasta pisteestä alaspäin (1). Näin kopioit kaavat seuraaviin suhteessa.

 

Eroprosentin laskeminen
Eroprosentti kertoo montako prosenttia muutos on tavoitteesta. Saamme sen laskemalla erotuksen ja jakamalla sen tavoitteeseen.

 

Valitse ensimmäinen ruutu E7 johon laskemme eroprosentin (1). Aloita taas kaava kirjoittamalla = merkki. Valitse erotus klikkaamalla solua D7 (2). Kirjoita jakomerkki /. Valitse jaettava luku eli tavoiteluku B7 (3). Jotta saadaan prosentti, lisää *100 kaavan perään, eli kerro sadalla. Hyväksy kaava Enterillä. Tarkista kaava kaavarivistä (4).

Kaava: E7 = D7 / B7 * 100

Kopioi kaavat edellisen mallin mukaan myös tällä sarakkeella.

 

%-osuudet kokonaismäärästä
Seuraavaksi laskemme Sakarin osuuden kokonaismäärästä.

 

Aloitamme taas määräämällä paikan johon prosenttiosuus tulee (1). Aloitamme kaavan jälleen = merkillä. Klikkaamme Sakarin myyntiosuuden tavoitteesta (2). Jaamme sen kokonaismäärällä (3). Jotta tämä luku ei kopioinnissa muuttaisi paikkaa, lukitsemme sen laittamalla $-merkit rivi ja sarakemerkkien eteen. Sen voi toteuttaa painamalla F4-näppäintä juuri merkitsemisen jälkeen. Lopuksi päätämme laskukaavan kertomalla luvun sadalla.

Kaava: F7 = B7 / B11 [F4] * 100

Kopioi kaavat myös seuraaville riveille. Jos saat 100% lukemaksi viimeiseen, meni kaavat oikein. Jos ilmenee #JAKO/0! -ilmoituksia, tarkoittaa se, että merkinnät ovat väärät ja jako ei ole oikein näissä kohdissa. Tarkista tällöin kaavat.

%-osuudet toteutumasta
Toteutumaprosentin laskeminen tapahtuu samalla tavalla kuin tavoitteen. Nyt valitsemme vain luvut toteutumasarakkeesta.

 

Kopioi myös nämä kaavat seuraaville riveille. Lopputulos näyttää nyt tältä:

Video

 
 

Aiheeseen liittyvät linkit

Excel käyttöä
 - Excel 2010 opas - Microsoft
 - Excel 2010 linkkejä ja vinkkejä

Opetusmateriaalia (PDF)
 - Excel perusteet

 

 

Kysy neuvoa tai anna vinkki

 

Tiedotteet ja aikataulut


Tervetuloa kurssille!

 

Tehtävät ja palautus

Excel harjoituksia

1. Laske edelleen erotukset, ero% ja %-osuudet molemmista vuosista. Tallenna työ omalle muistitikulle myöhempää käyttöä varten. Tarvitsemme tätä työtä seuraavissa harjoituksissa.

  1980 1990 Ero Ero% %
osuus 1980
%
osuus 1990
Erilliset pientalot 773 908        
Kytketyt pientalot 23 53        
Asuinkerrostalot 44 45        
Kesämökit 252 368        
Saunat 548 932        
Summa            

 

Max    
Min    
Keskiarvo    

Palauta vastaukset verkkoon alla olevasta linkistä. Palauta tehtävät PDF-tiedostona. Palautuskansio on salasanasuojattu. Saat käyttäjätiedot opettajalta. Palauta tiedosto varustettuna omalla nimelläsi ja winhatunnuksellasi muotoon:
sukunimi_etunimi.txt

» Palauta tiedosto tänne