Palvelinympäristön virtualisointi

 Etusivu

Palvelimen virtualisointi

Palvelin
Palvelin tai serveri on tietokone, johon on asennettu palvelinohjelma. Ohjelmien tarkoitus on auttaa ja tarjota palveluita muille verkossa oleville tietokoneille. Laitteistoltaan palvelin on hieman erilaisempi kuin normaali pc-tietokone. Siinä on käytetty komponentteja jotka kestävät ympärivuorokautista ja ympärivuotista yhtäjaksoista käyttöä. Samoin se tarvitsee enemmän tehoa ja tallennustilaa kuin normaali pc-tietokone. Tavalliseen tietokoneeseen voidaan kuitenkin asentaa palvelinohjelmat ja käyttää sitä palvelimena, mutta se ei toimi yhtä tehokkaasti kuin palvelinkäyttöön tehdyt koneet.

Palvelimia on erilaisia riippuen käyttötarkoituksista. Palvelimiin asennetaan eri ohjelmia, jotta ne voi suorittaa niille tarkoitettuja tehtäviä. Yleisimmät palvelimet ovat:

  • Sovelluspalvelin: Suorittaa jotain tiettyä sovellusta tai ohjelmaa.

  • Nimipalvelin: Yhdistää www-nimet vastaaviin ip-osoitteisiin

  • Www-palvelin: Sisältää www-sivut ja niihin liittyvät tuet.

  • Sähköpostipalvelin: Ohjaa tilejä ja lähettää/vastaanottaa postia

  • Tiedostopalvelin: Käytetään tallennustilana ja massamuistina

  • Tulostuspalvelin: Ohjaa tulostusjonoja sekä lähettää ne tulostimelle.

  • Pelipalvelin: Pitää yllä nettipelejä ja ohjaa niiden käyttäjätietoja.


Miksi palvelimen virtualisointi?
Palvelimia on paljon ja suurin osa niistä ajaa tehtäväänsä jopa alle 10% kuormistuksella. Tämä on konemäärän turhaa tyhjäkäyntiä. Jakamalla tehtävät virtuaalisesti, voit antaa vapaana olevalle resursseille enemmän tehtäviä ja voit nostaa palvelimien käyttöastetta. Tämän vuoksi ei tarvitse heti ostaa lisää koneita, vaan voit hyödyntää olemassa olevia resursseja. Samoin jos käyttöön tarvitaan nopeasti uusi palvelin, voidaan se toteuttaa virtuaalisesti nopeasti ja edullisesti. Joskus palvelimia tarvitaan myös testi- kokeilu ja demokäyttöä varten.

Pienissä konemäärissä palvelimien virtualisointi ja koneiden maksimointi saattaa olla jopa vaaraksi käytettävyydelle. Kaikki koneet joutuvat äärirajalle suorituskyvyssään kun tehonjakajia on vähemmän. Jos yksi kone joutuu ahtaalle suuren suorituskyvyn loppuessa, vaikuttaa se heti muihinkin koneisiin. Samoin jos yksi palvelimista kaatuu, saattaa se vetää muut koneet mukaansa ja aiheuttaa toimintakatkoksia. Palvelimia jotka toimivat yli 50% teholla ja jotka syövät paljon muistia, ei pidä virtualisoida.

Virtualisoinnissa yhteen fyysiseen koneeseen asennetaan virtualisointiohjelman avulla useita palvelinohjelmistoja. Näihin voidaan laittaa eri käyttöjärjestelmät ja näitä voidaan ajaa omana järjestelmänä. Loppukäyttäjä ei huomaa eroa käytännössä. Virtualisointiohjelmissa käytetään kahta eri tekniikkaa. Toisessa virtualisointiohjelma asennetaan käyttöjärjestelmän päälle. Toisessa tekniikassa virtualisointiohjelma ajetaan suoraan laitteistoon ja rajapinnan päälle. Näin siihen voidaan asentaa useita eri käyttöjärjetelmiä.

Virtuaalipalvelin
Virtuaalipalvelinpaikkoja voidaan myös vuokrata ilman ettei palvelinta tarvitse ostaa. Näitä voidaan hallita ja käyttää internetin välityksellä. Näin asiakas säästyy investointikuluilta ja hänen ei tarvitse välittää kalliista huoltokuluista. Palveluntarjoaja huolehtii kaikista laitteistoista asiakkaan puolesta. Tämä ei ole sama kuin vuokrapalvelin, joka taas on kokonaisen fyysisen palvelimen vuokrausta. Virtuaalipalvelimen etuna on edullinen hinta, helppo laajennettavuus ja huoltokustannuksista ei tarvitse välittää. Miinuksena on heikko tietokoneteho, koska resurssit jaetaan toisten käyttäjien kesken.

Video

 
 

Aiheeseen liittyvät linkit

Virtuaalinen palvelin
 - Verkkovoimaa virtuaalisesti - tietokone.fi
 - Virtualisointi viherryttää - tekniikka&talous
 - Virtualisointi mullistaa tietotekniikan - tietoviikko
 - Virtuaalipalvelinten vertailu ja hintoja
 - Virtuaalipalvelin

Opetusmateriaalia (PDF)
 - Hiltunen Jukka - Palvelimen virtualisointi

 

 

Kysy neuvoa tai anna vinkki

 

Tiedotteet ja aikataulut

Tervetuloa kurssille

 

Tehtävät ja palautus

Tiedonhakutehtävä

1. Selvitä kuinka tehokas ja hintava on palvelin yrityskäyttöön?

2. Mihin tehtäviin vuokrattavaa virtuaalipalvelintilaa voidaan käyttää?

3. Olet tekemässä omaa palvelinta normaalista pc,stä kotikäyttöön. Etsi hyvä ilmainen palvelinvirtualisointiohjelma joka voi toimia alustana eri käyttöjärjestelmien ajoon palvelimessa. Miksi mielestäsi tämä on hyvä ratkaisu?

4. Mitä etua tai hyötyä on maksullisissa virtualisointiohjelmissa verrattuna ilmaisiin?

Palauta vastaukset verkkoon alla olevasta linkistä. Palauta tehtävät muistioon kirjoitettuna. Voit kirjoittaa ja muokata tehtäviä myös palautuksen jälkeen. Palautuskansio on salasanasuojattu. Saat käyttäjätiedot opettajalta. Palauta tiedosto varustettuna omalla nimelläsi ja winhatunnuksellasi muotoon:
sukunimi_etunimi.txt

Palauta tiedosto tänne