Palvelinympäristön virtualisointi

 Etusivu

Sovellusvirtualisointi

Sovellusvirtualisointi tarkoittaa lähinnä eri ohjelmien ajoa samalla tietotekniikkalaitteella, vaikka nämä eivät olisikaan soveltuvia samalle käyttöjärjestelmälle. Myös eri käyttöjärjestelmiä on mahdollisuus käyttää samalla tietokoneella. Tämä antaa mahdollisuuden tietokoneilla vanhempien ja uudempien ohjelmistojen ajon tai että käytössä on eri käyttöjärjestelmät.

Myös ohjelmat voidaan tehdä yhdeksi tiedostoksi siten, että se voidaan ajaa koneissa ilman hankalaa asennusta. Jokaisen sovelluksen mukaan pakataan oma virtuaalikone ja tätä ajetaan omassa osassa ilman koneiden omaa käyttöjärjestelmää. Ohjelman ajossa ja ohjelman tehdessä systeemiin muutoksia, se käsittelee omaa virtuaaliosaansa ja tiedostorakennetta. Virhetilanteita tulee harvemmin, koska jokainen oma ohjelmansa on eriytetty omaksi laatikoksi ja ne eivät ole tekemisissä muiden ohjelmien tai käyttöjärjestelmien kanssa. Vain välttämättömät tiedot ohjataan ohjelmasta käyttöjärjestelmään.

Tämän avulla saadaan myös tietokoneet varmemmiksi toiminnassa, koska ohjelmat eivät tee muutoksia tietokoneen varsinaiseen rekisteritiedostoon ja järjestelmään. Ohjelmat voidaan laittaa jakoon suurelle käyttäjäryhmälle ja uuden version tullessa se vaidaan helposti vaihtaa.

Sovellusvirtualisointi jaetaan kahteen ryhmään: Agenttipohjaiseen ja agentittomaan. Agenttipohjaisessa sovellusvirtualisoinnissa agenttiohjelma ajaan ohjelmia ja hallitsee niitä. Agentittomassa virtualisoinnissa agenttiohjelmat rakennetaan virtualisoidun ohjelman sisään, niin että ne voivat toimia ilman ohjausohjelmia ja itsenäisesti.

Sovellusvirtualisoinnin hyödyt
Kun käytetään virtualisointialustoja, ohjelmien hallinta on perinteistä asennusta helpompaa. Virheet ja konfliktit pienenevät ja ohjelmien ajo jopa eri käyttöjärjestelmissä on varmempaa. Tämä helpottaa myös jos käytössä on eri ryhmiä joissa käytetään eri käyttöjärjestelmiä. Myös eri ikäisissä käyttöjärjestelmissä on mahdollisuus käyttää samanlaisia ohjelmia. Tämä mahdollistaa esimerkiksi uudempien käyttöjärjestelmien vaihdon ilman ettei tarvitse vaihtaa kaikkia käytössä olevia ohjelmia samalla kertaa.

Ohjelmistojen asennus helpottuu, koska asennus tapahtuu samalla tavalla kuin tiedoston siirto. Samoin poisto helpottuu pelkästään ohjelmatiedoston poistolla koneelta. Mitään asennusta tai poistoasennusta ei tarvitse suorittaa. Tämä säästää asennustyössä aikaa ja vaivaa sekä antaa resursseja muuhun työhön.

Tietoturva paranee myös virtualisoinnin avulla. Sovellusvirtualisoinnissa tietokoneen käyttöjärjestelmän ja ohjelmiston väliin tulee suojaava taso. Ohjelmistot eivät muokkaa käyttöjärjestelmien tai muiden ohjelmien tietoja.

Sovellusvirtualisoinnin haitat
Jotkin ohjelmat eivät ole kehitetty toimimaan virtuaalisessa ympäristössä ja se aiheuttaa ongelmia jos niiden ympäristö virtualisoidaan. Samoin virhetilanteissa ei tiedetä missä ongelmakohta on. Onko ongelma sovelluksessa vai virtuaaliympäristössä, jää vaikeaksi selvittää. Myöskin jos sovellus on hieman virheellinen, aiheuttaa virtualisointiympäristö siihen lisää ongelmia. Virtualisointi syö myös hieman tietokoneen suoristuskykyä ja se heikentää ohjelmien ajoa ja voi aiheuttaa resurssipulaa.

Video

 
 

Aiheeseen liittyvät linkit

Virtuaalinen palvelin
 - VirtualBox virtualisointiohjelma
 - VirtualBox asennusvideo (fin)
 - Cameyo - ilmainen sovellusvirtualisointiohjelma
 - Miten luodaan siirrettävä ohjelma - Cameyo

Opetusmateriaalia (PDF)
 - Sovellusvirtualisoinnin mahdollisuudet

 

 

Kysy neuvoa tai anna vinkki

 

Tiedotteet ja aikataulut

Tervetuloa kurssille

 

Tehtävät ja palautus

Tiedonhakutehtävä

1. Mieti miten sovellusvirtualisoinnista olisi hyötyä kouluille? Entä sinulle opiskelijana?

2. Asenna virtualisointiohjelma VirtualBox harjoituskoneelle. Kerro kuinka sait asennettua virtuali-Linuxin Windows-pohjalle?

3. Asenna Cameyo-sovellusvirtualisointiohjelma harjoituskoneelle ja luo mukana kuljetettava peliohjelma. Kerro kuinka se asennettiin ja miten se toimi toisessa tietokoneessa.

Palauta vastaukset verkkoon alla olevasta linkistä. Palauta tehtävät muistioon kirjoitettuna. Voit kirjoittaa ja muokata tehtäviä myös palautuksen jälkeen. Palautuskansio on salasanasuojattu. Saat käyttäjätiedot opettajalta. Palauta tiedosto varustettuna omalla nimelläsi ja winhatunnuksellasi muotoon:
sukunimi_etunimi.txt

 Palauta tiedosto tänne