Palvelinympäristön virtualisointi

 Etusivu

Tallennus- ja verkkovirtualisointi

Tallennusvirtualisointi
Palvelimien virtualisointi on jo kovassa vauhdissa monin paikoin, mutta tallennusvirtualisointi ei ole vielä niin pikälle levinnyt. Syynä on kustannuksien vaikeampi säästäminen. Massamuistit sijaitsevat yleensä omassa tilassaan ja niitä liikennöidään palvelimesta verkon yli.

Jos tallennettava tieto on tärkeää, antaa tallennusvirtualisointi mahdollisuuden varmennus-, kahdennus- ja etäpeilausratkaisuille. Näiden avulla on helppoa tehdä tietoturvaratkaisuja niin, että laitteistot pitävät itse huolen esimerkiksi varmuuskopioinneista. Samoin erilaisia laitteistoja ja niiden ominaisuuksia voidaan peitellä virtuaalikerroksen alle niin, että virtuaalitallennustilaa taas voidaan jakaa ja muuttaa vapaasti. 

Mekaanisesti tietojen siirto palvelimien välillä tehdään mekaanisesti, mutta virtuaalipalvelimilla alasajoa siiron ajaksi ei tarvitse tehdä. Samoin jos laitteissa on eroavaisuuksia, virtualisoinnin avulla tämä ei ole ongelma. Eri ikäiset ja merkkiset laitteistot voidaan helposti liittää yhteen ja toimimaan yhdessä. Näiden järjestelmien miinus on hinta, mitä pitää maksaa ohjelmistoista.

Tallennusvirtualisoinnilla saavutettavat hyödyt:

  • Levytilaa on helpompi hallita ja sitä voidaan muuttaa tarpeen mukaan.

  • Samassa levytilassa voidaan käyttää eri tiedostojärjestelmiä.

  • Saadaan aikaan joustava tallennustila ja ympäristö.

  • Voidaan hyödyntää varmuuskopionti ja palautusmenetelmiä tehokkaammin.

  • Sovelluksien käyttö tehostuu keskitetyn tallennushallinnan vuoksi.

  • Palvelintilaa voidaan muuttaa tai järjestelmille kasvattaa tilaa ilman katkoksia.

  • Kustannukset edullisemmat moninaisen joustavan käytön vuoksi.

 

Verkkovirtualisointi
Verkkovirtualisoinnin tarkoitus on yhdistää useat verkot yhdeksi virtuaaliverkoksi, joka joustavuutensa ansiosta voi jakaa tietoliikennettä tarpeen mukaan. Samoin siinä käytetään hieman eri tiedonsiirtotekniikkaa, kuten pakkaus ja kiihdytystekniikkoja joten tiedonsiirto tehostuu. Koska tietoverkko on virtuaalista ja joustavaa, virhemarginaalit pienenevät ja tiedostot liikkuvat varmemmin.

Uusien verkkojen laatiminen käy nopeasti ja helposti. Verkkojen hallinta käy yhden tietokeskuksen kautta vaikka verkot olisivatkin hajautettu omiksi ulkoisiksi verkoiksi. Useita fyysisiä verkkoja voidaan tehdä yhdeksi virtuaaliseksi verkoksi ja hallita samana verkkona, vaikka ne fyysisesti olisivat eri paikassa ja eri ip-osoitteiden takana. Samoin yksi verkko voidaan eriyttää eri virtuaaliverkoiksi ja käyttää kuin eri verkkoina.

Video

 
 

Aiheeseen liittyvät linkit

Virtuaalinen palvelin
 - Tallennusvirtualisointi nostaa päätään
 - Seuraavaksi virtualisoidaan verkko - Tietokone

Opetusmateriaalia (PDF)
 - Virtualisointiohjelmien vertailu

 

 

Kysy neuvoa tai anna vinkki

 

Tiedotteet ja aikataulut

Tervetuloa kurssille

 

Tehtävät ja palautus

Tiedonhakutehtävä

1. Selvitä netistä miten tallennusvirtualisointia hyödynnetään yrityksissä ja onko siitä ollut hyötyä?

2. Mitä ongelmia tallennusvirtualisoinnissa on? Minkälaiseen käyttöön tai yrityksiin se sopii?

3. Mitä on VLAN ja miten se eroaa LAN,sta?

Palauta vastaukset verkkoon alla olevasta linkistä. Palauta tehtävät muistioon kirjoitettuna. Voit kirjoittaa ja muokata tehtäviä myös palautuksen jälkeen. Palautuskansio on salasanasuojattu. Saat käyttäjätiedot opettajalta. Palauta tiedosto varustettuna omalla nimelläsi ja winhatunnuksellasi muotoon:
sukunimi_etunimi.txt

Palauta tiedosto tänne