Mobiilit päätelaitteet

 Etusivu

Työasemien vakiointi

Vakiointi tarkoittaa työasemien suunnittelemista samankaltaisiksi sekä laitteiston, että ohjelmistojen osalta. Näin laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpitokulut sekä niihin käytetty aika pienenevät, kun kyse on useasta työasemasta. Mallikoneen suunnittelu liittyy vakiontiin, kun luodaan kopioitavaksi tarkoitettua testattavaa työasemaa.

Työasemien vakiointi tuli puheenaiheeksi jo 90-luvulla, jolloin huomattiin, että useat erimerkkiset ja erilaiset tietokoneet aiheuttivat paljon päänvaivaa ylläpidolle. Koneiden huolto oli hidasta ja päivitysten käyttöönotto vaikeaa, koska käytössä oli niin paljon erilaisia laitteistoja. Ohjelmistojen valinta yrityksien käyttöön oli ongelmallista, koska työntekijöiden käytössä oli erilaisia ja erimerkkisiä tietokoneita. Suuremmat yritykset ottivat vakioinnin käyttöön ensimmäisinä, mutta pk-yrityksillä kesti vielä hetken aikaa saada laitteistonsa ja ohjelmistonsa vakioitua.

Vakiointi on edelleenkin ongelma monen yrityksen toimintamallissa. Suurimmat ongelmat syntyvät esimerkiksi netin toiminnassa, sähköpostien käytössä ja tulostimien asennuksessa. Ongelmat kasaantuvat, kun yritykset eivät uusi koneitaan järjestelmällisesti, hankkivat heikkolaatuisia laitteistoja ja käytössä on erilaisia käyttöjärjestelmiä. Vakioinnin haasteita onkin löytää samankaltaiset työasemat ja ohjelmistot hyvinkin paljon erilaisille käyttäjille. Joillakin aloilla on tarvetta hyvinkin erilaisille työasemille, vaikka optimaalinen tilanne olisi kaksi erilaista ohjelmisto- ja konekokoonpanoa, yksi työasema ja yksi kannettava. Käytännössä levykuvia pitää olla useampia erilaisille käyttäjille, koska yhdessä yrityksessä on harvoin eri työntekijöillä ja työpisteiden käyttäjillä samanlaista tarvetta tietokoneille.

Vakioinnin hyötyjä on useita ja ne eivät rajoitu vain laitteistoihin ja ohjelmistoihin. Vakioinnissa pyritään saamaan kustannussäästöjä koko tietotekniikan laitteistojen elinkaaren aikana. Kustannuksia syntyy monella eri tasolla.

Vakioinnin osa-alueita:

  • Tietokonelaitteistot

  • Ohjelmistot

  • Oheislaitteet

Vakioinnin työvaiheet:

  • Laitteistojen hankinta

  • Ohjelmistojen hankinta ja asennus

  • Ylläpito ja huolto

  • Käytöstäpoisto

  

  

Vakioinnin säästöt
Työasemien kokonaiskustannus on tärkeää tietää, kun laskemme vakioinnin hintaa. Työpisteen kokonaiskustannushintaan vaikuttaa hankinta, omistus, käyttö, ylläpito, käyttäjien koulutus, testaus, ohjelmien päivittäminen jne. Laitteiston hankinnan kokonaiskustannukseen kuuluu lisäksi laitteen hankintahinta, käyttöönotto, koulutus, ylläpito ja tuki. Käyttäjistä aiheutuvat kulut ovat miltei puolet työasemista aiheutuvista kuluista. Työasemien vakioinnilla voidaan tehdä yrityksessä suuriakin säästöjä. Siksi edulliset koneet tai vaikeasti opittavat ohjelmat voivat nostaa kokonaiskustannusta, vaikka ne olisivatkin edullisempia hankintakuluiltaan. Säästöt eivät noudata mitään kaavaa, joten ne riippuvat aina ympäristöstä ja toteutustavoista.
 

Video

 
 

Aiheeseen liittyvät linkit

Työasemien vakiointia
 - Theseus - työaseman vakiointi (pdf)
 - standardized it environment (Google)


 

 

Kysy neuvoa tai anna vinkki

 

Tiedotteet ja aikataulut

Tervetuloa kurssille
Thn tulee ilmoituksia kurssista

 

Tehtävät ja palautus

Tehtäviä

1. Miten yleistä työasemien vakiointi on nykyään yrityksissä? Miksi kaikki eivät ole ottaneett vakiointia käyttöön?

2. Mitä pitää ottaa huomioon vakiointia suunnitellessa? Mistä vakioinnin säästöt tulevat? Kerro muutama esimerkki.

3. Selvitä miten vakiointi on otettu huomioon koulun laitteistoissa.

4. Olisitko suunnitellut laitteisto-, ohjelma- tai lisälaitekokonaisuudet jollain toisella tavalla? Laadi suunnitelmasta dokumentti, josta ilmenee vakioinnin jokainen osa-alue.

Palauta vastaukset laatimalla OneDriveen kansio kurssin nimellä ja jakamalla se kurssin lopuksi opettajalle.