Mobiilit päätelaitteet

 Etusivu

Laitteistovakiointi

1960-luvulla tietokonelaitteisto oli rakennettu samankaltaisiksi jo lähtökohdiltaan, joten tuohon aikaan tietokoneiden käyttö oli vakiintunutta. Koneet olivat määrättyihin tehtäviin rakennettuja ja huoltotoimenpiteet olivat vähäisiä. Päätteillä otettiin yhteys keskustietokoneeseen ja tämän jälkeen käyttö oli samanlaista kaikilla käyttäjillä. Vasta 80-luvulla henkilökohtaiset tietokoneet eli PC,t mahdollistivat erilaisen ja monipuolisen tietokoneiden käytön. Nyt avautui mahdollisuus rakentaa omaan työhön soveltuva itsenäisesti toimiva kone. Tämän mukana tuli myös ongelma. Yrityksen käytössä oli nyt useita rakenteeltaan erilaisia tietokoneita joita oli vaikeaa hallita ja huoltaa.

Nykyäänkin organisaatioissa tai yrityksissä saattaa olla erilaisia tietokonelaitteistoja johtuen eri aikaan investoiduista laitteistoista tai käyttäjien erilaisista tarpeista. Laitteiston erilaisuus saattaa tuntua tällaisissa tapauksissa hyvältäkin idealta kun käyttäjät saavat omiin tarpeisiinsa räätälöidyt tietokonelaitteistot. Erilaiset laitteistot aiheuttavat kuitenkin IT-tuelle paljon päävaivaa ja laitteistojen hallinta maksaa organisaatiolle paljon vikatilanteissa, verkon hallinnassa, lisälaitteiden asentamisessa ja käyttäjien tuessa. On paljon helpompaa asentaa ohjelmia ja laiteohjaimia, päivittää ja tehdä muutoksia keskitetysti kuin jokaiselle laitteelle erikseen. Jotta voidaan käyttää mahdollisimman vähän erilaisia asennuslevykuvia, pitäisi laitteistojen olla mahdollisimman samankaltaisia. Paras tilanne olisi, jos käytössä olisi kaksi ohjelmiston levykuvaa, yksi kannettavalla ja toinen pöytäkoneelle. Tämä on kuitenkin miltei mahdotonta, koska tarpeet ovat erilaisia jokaisella käyttäjällä.

Työasemien vakiointi mahdollistaa yhtenäisten levykuvien käytön, työasemien käytön kustannusten laskun ja helpottaa mikro tuen työtä ongelmatilanteiden ollessa enemmän samankaltaisia. Hankintahinta laskee samankaltaisten koneiden ostossa ja laitteiden käyttöönotto on helpompaa. Laitteiden päivittäminen helpottuu, kun ei tarvitse hankkia erilaisia komponentteja. Levykuvan tekeminen on yksinkertaisempaa aina mitä vähemmillä määrällä eri versioita pärjätään. Jos levykuvia on vähän, mahdollistaa se myös mallikoneen pitämistä, jolla voidaan tehdä käytettävyys ja yhteensopivuus- testejä. Näin voidaan kehittää levykuvaa koko ajan ja tehdä työpisteistä luotettavimpia.

Minkälainen kone?
Jos mahdollisimman vähäiset levykuvat määrittelevät samanlaiset tietotekniikan laitteistot kaikille käyttäjille, niin miten voidaan ottaa huomioon erilaiset käyttäjien tarpeet? Tietotekniikan laitteistossa säästöä tulee, mikäli laitteisto on käyttäjäystävällistä, helposti koulutettavaa, luotettavaa ja käyttökatkoksia tai virhetilanteita on mahdollisimman vähän. Siksi laitteisto on suunniteltava enemmän laadukkaaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi kuin edulliseksi. Toisin sanoen halvimman laitteiston sisältävät tarjoukset voivat tulla organisaatiolle tai yritykselle kalliimmaksi pitkällä aikavälillä. Laitteistojen suunnittelussa on otettava huomioon myös ohjelmistojen kehitys nopeammin kuin laitteistojen uusimissykli. Laitteistojen vaihtoväli on usein 3-5 vuotta tietotekniikan alalla, joten laitteiden on vielä toimittava jopa viiden vuoden päästä uudemmilla ohjelmistoilla. Jos käyttäjien tietotekniikan taidot ja tarpeet eivät ole liian erilaisia, voi joskus säästöä tulla samanlaisten koneiden käyttöönotosta ennemmin kuin yksilöllisten. Näissä tapauksessa tietokoneen ominaisuudet suunnitellaan suurimman tehon tarpeen ja vaativimpien ohjelmistojen mukaan. Myös vaihtuvat mallit on hyvä ottaa suunnittelussa huomioon. Kuinka pitkään kyseinen malli on vielä tuotannossa ja voiko vanhaa levykuvaa hyödyntää pienillä muutoksilla ja testauksilla? Monesti samassa merkissä pysyminen säästää resursseja tuttujen toimintojen ja asetusten kautta. Ylimääräisen työskentelypäätteen käyttäminen mallikoneena testausta varten säästää tulevaisuuden ongelmilta ja sitä voidaan myös tarvittaessa käyttää varakoneena. Lisälaitteissa on myös otettava huomioon käytössä olevat laitteet. Toimivatko ne olemassa olevilla käyttöjärjestelmillä, laiteajureilla ja tietokoneilla?

Laitehankinnan vakiointi
Lopulliset valinnat tietotekniikan laitteiden valinnasta saadaan tarjouspyyntöjä lähettämällä. Osto ratkaisuihin vaikuttavat myyntiyritysten tarjoukset, asiakaspalvelu, takuut ja tuotteiden laatu. Suuremmilla brändeillä on yleensä paremmat asiakaspalvelut ja toimivat myynti ja takuuorganisaatiot. Monet organisaatiot ovat hyödyntäneet leasing-sopimuksia. Vakioimalla ja keskittämällä laitehankinta käyttämällä samaa laitteiden toimittajaa saadaan etua suuremmista laitehankinnoista ja sen mukana edullisemmasta hinnasta ja laitekannasta tulee mahdollisimman yhdenmukaista.

  
 

Video

 
 

Aiheeseen liittyvät linkit

Työasemien vakiointia
 - Theseus - työaseman vakiointi (pdf)
 - standardized it environment (Google)


 

 

Kysy neuvoa tai anna vinkki

 

Tiedotteet ja aikataulut

Tervetuloa kurssille
Thn tulee ilmoituksia kurssista

 

Tehtävät ja palautus

Tehtäviä

1. Minkälaisen tietokoneen ja laitteiston suunnittelisit pienen autokorjaamon verstaan käyttöön? Tietokoneella ajetaan auton testiohjelmia, tilataan osia maahantuojalta, luetaan korjausoppaita, etsitään netistä tietoja ja tulostettaisiin asiakkaille korjauskuitteja. Miksi valitsit kyseiset laitteet? Mitä pitää ottaa suunnittelussa huomioon?

2. Jos tehtävänäsi olisi uusia laitteistot koulun käytäville, eli opiskelijoiden väliaikakoneet, niin mitä näissä laitteistoissa olisi otettava huomioon? Minkälaiset laitteistot olisivat pitkällä aikavälillä (5 vuotta) järkevät koulun kannalta, mutta silti käytännölliset koulun opiskelijoille. Etsi netistä sopivat laitteistot ja laske kokonaissumma (6 konetta ja tulostin).

Palauta vastaukset laatimalla OneDriveen kansio kurssin nimellä ja jakamalla se kurssin lopuksi opettajalle.