Ohjelmointi

 Etusivu

Scratch ohjelmistorakenteet

Toistorakenne - tällä toiminnolla toistetaan määrättyä koodirakennetta, jotta sitä ei tarvitse kirjoittaa monta kertaa peräkkäin. Toistojen määrä riippuu käytetystä rakenteesta.

  • For-rakenne - käytetään, kun tiedetään kuinka monta kertaa asia toistetaan. Scratchista se löytyy repeat/toisto-rakenteena. Tällä voidaan ilmoittaa, kuinka monta kertaa toistoa tapahtuu ohjelmassa.
  • While-rakenne - Käytetään silloin kun on epävarmaa tai ei tiedetä etukäteen toistojenmäärää. Tämä tarvitsee aina ehdon, milloin toisto keskeytetään. Ehtona käytetään totuusarvoa, eli onko arvo tosi tai epätosi. Jos tosi, suoritus keskeytetään. Totuusarvo asetetaan while-rakenteen sisälle. While-rakenne löytyy komentona repeat until/toista kunnes.
  • Forever-rakenne - Käytetään silloin kun halutaan tapahtumatoistoja rajattomasti.

Ehtorakenne - sisältävät ehtoja koodin suorittamiseen

  • If-lause – lauseen sisällä oleva koodi suoritetaan, jos määritelty ehto on tosi. Else-lauseen koodi sisällytetään lopuksi siltä varalta, jos if-lause ei toimi.
  • Vertailu-/loogiset operaattorit - tällä voidaan yhdistää useita lausekkeita yhdeksi totuusarvoksi. Nämä antavat mahdollisuuden vertailuihin. Vertailun lähtökohtia saadaan esimerkiksi muuttujien arvoista. Vertailuoperaattorilausekkeina toimivat pienempi kuin, suurempi kuin, yhtäsuuri kuin ja erisuuruisuus. Lisäksi loogisina operaattoreina toimivat ja, tai ja ei. Myös kahta eri operaattoria voidaan käyttää verrannassa, kuten suurempi kuin ja yhtäsuuri kuin.

Muuttujat – ohjelma varaa muistista paikan muuttujalle, jolloin arvoa voi muuttaa ohjelman edetessä. Tätä arvoa käsitellään muuttujan nimellä. Muuttujia voidaan muuttaa yhteen tai vähennyslaskulla tai tutkia sanojen rakennetta. Muistipaikassa oleva muuttujan arvo voidaan korvata aina uudella tai sitä voidaan muuttaa. Viimeisin muutos jää aina voimaan.

Video

 
 

Aiheeseen liittyvät linkit

Ohjelmointia
 - Virtuaalinen Raspberry Pi Windowsille
 - Online Scratch
 - Thonny Pythonohjelmointiohjelma Windowsille
 - Online Python
 - Replit Online Python
 - w3schools Python online
 - Getting started with Raspberry Pi

 - Beginnerrs guide 1 (pdf)

 

 

Kysy neuvoa tai anna vinkki

 

Tiedotteet ja aikataulut

 

Tehtävät ja palautus

Scratch-tehtävät

1. Kokeile tehdä videon omenapeli ja testaa toimivuus.

2. Muuta elementtejä omaksi peliksi ja lähetä kuvankaappaukset koodista sekä pelistä.