JavaScript-ohjelmointi

 Etusivu

JavaScript historiaa

www-kielen syntymisen jälkeen kehittäjille riitti HTML-kieli, koska kaikki selaimet lukivat HTML-dokumentteja. Nykypäivänä tarjonta on laajempaa ja sivuille voidaan liittää erilaista mediaa: ääntä, videonpätkiä, kuvia tai animaatioita. Nykypäivänä sivuja piristetään erilaisilla dynaamisilla elementeillä ja vuorovaikutuksilla. Tähän tarvitaan skriptejä ja usein sivuihin ei haluta palvelinpohjaisia ohjelmia niiden hitauden vuoksi. Nykyään yleisin www-sivun aktiiviseksi tekemiseen käytetty skriptikieli on JavaScript. Muita käytettyjä kieliä ovat VBScript ja PerlScript, joihin on tukia lähinnä Internet Explorer-selaimissa.

JavaSript tunnetaan myös nimellä EcmaScript sekä JScript. JavaSript julkaistiin ensimmäistä kertaa 1995 Navigator 2-selaimen mukana. Tämä mahdollisti ensimmäistä kertaa interaktiivisten sivujen luonnin. Kieltä kutsuttiin aluksi LiveScriptinä, mutta myöhemmin sitä alettiin kutsua JavaScriptiksi markkinoinnin vuoksi. JavaScript mahdollisti myös nopeasti latautuvien, upotettujen ohjelmien ajon. JavaScriptin tulkki sijoitettiin suoraan selaimeen.

Skriptikieli
Skriptikieli on ohjelmointikieli, jota käytetään muokkaamiseen, käsittelemiseen ja automatisoimaan erilaisia palveluita. Skriptikieli on suunniteltu sekä ammattilaisille, että harrastelijoille. Siksi kielen vaatimukset ovat kevyemmät kuin esimerkiksi Java tai C++ kielissä. Alunperin JavaScript kehitettiin www-kieleksi, jolla mahdollistetaan dynaaminen ympäristö selaimissa. Nykyään JavaScriptiä voidaan käyttää skriptikielenä erilaisissa isäntäympäristöissä.

JavaScript luokitellaan skriptikieliin, joita käytetään erilaisten sovellusten toimintojen laajennukseen. Sriptin pituus vaihtelee usein yhdestä rivistä kokonaisiin sovelluksiin saakka. JavaScript-ohjelma suoritetaan aina selaimessa tai muussa JavaScript-tulkin sisältävässä sovelluksessa.

JavaScript on tulkattava kieli. Kun koodia tulkataan, se suoritetaan rivi kerrallaan sitä mukaan kun skriptiä luetaan. JavaScriptin etuna on, että sitä on yhtä helppo muokata kuin tavallista HTML-dokumenttia. Muutokset tulevat voimaan heti kun uusi tiedosto on ladattu selaimelle. JavaScript soveltuu parhaiten lyhyiden ja yksinkertaisten ohjelmien tekoon. JavaScript ohjelmia voidaan helposti kirjoittaa millä tahansa tekstieditorilla ja liittää se HTML-dokumenttiin.

JavaScript peruskäyttö
JavaScript-kieltä voi kirjoittaa erilaisilla tekstieditoreilla tai HTML-editoreilla. Joissakin HTML-editoreissa on valmiina ominaisuuksia jotka kirjoittavat automaattisesti jonkin verran JavaScript-kieltä. Osa HTML-editoreista värjää koodin helpottaen näin ohjelmoimista.

JavaScript-koodi kirjoitetaan SCRIPT-elementin sisään ja se sijaitsee yleensä HTML-koodin HEAD-osiossa. Joskus koodi sijoitetaan BODY-osaan.

Kirjoita seuraava koodi muistiolla tai jollain muulla tekstieditorilla:Tarkastellaan koodia:

(1) Koodin alussa määritellään skriptin alkaminen ja  
     ohjelmointikieli.
(2) Kommenttirivejä. Tämä mahdollistaa kommenttien
     kirjoittamisen ohjelmakoodin sisään.
(3) Määritelty funktio. Funktio on ohjelman osa. Tämä
     määritellään sanalla function, funktion nimellä ja suluilla.
     Aaltosulut rajaavat funktion toiminnan. Funktio sisältää
     JavaScript kieltä ja sitä voidaan käyttää muiden funktioiden
     kutsumiseen.
(4) Ensimmäinen rivi tulostaa suoraan tekstiä ja toinen rivi
     kutsumalla funktiota. Jos rivillä on kaksi ohjelmalausetta, pitää
     käyttää puolipistettä niiden erottamiseksi. Jos on vain yksi
     ohjelmalause per rivi, puolipistettä ei tarvita.
(5) SCRIPT-lohko pitää aina päättää! Muuten selain ei tiedä
     missä koodi loppuu.

Tämä koodi kirjoitetaan tekstieditorilla ja tallennetaan HTML-tiedostoksi. Dokumentin pitäisi näyttää tältä:

Video

 
 

Aiheeseen liittyvät linkit

Varmuuskopiointia
 - Wikipedia JavaScript
 - Ohjelmointiputka
 - 2Kmedia opas

 

 

Kysy neuvoa tai anna vinkki

 

Tiedotteet ja aikataulut

Tervetuloa kurssille!!

 

Tehtävät ja palautus

Tiedonhakutehtävä

1. Miten JavaScriptin käyttö on muuttunut vuodesta 1995 tähän päivään saakka? Mikä versio on nykyään käytössä?

2. Tuota sivu JavaScriptillä, jossa kerrot itsestäsi lyhyesti.

Palauta vastaukset verkkoon alla olevasta linkistä. Palauta tehtävät muistioon kirjoitettuna. Voit kirjoittaa ja muokata tehtäviä myös palautuksen jälkeen. Palautuskansio on salasanasuojattu. Saat käyttäjätiedot opettajalta. Palauta tiedosto varustettuna omalla nimelläsi muotoon:
sukunimi_etunimi.txt

» Palauta tiedosto tänne