PHP-ohjelmointi

 Etusivu

Ulkoisen tiedoston päivittäminen lomakkeella

Seuraavaksi rakennamme sivuston, jonka tekstiä voimme päivittää lomakeruudun avulla. Tämä eroaa aikaisempaan kurssiin siten, että luotu ja päivitetty teksti tuodaan päivitysruutuun. Näin tekstin muokkaaminen on helpompaa kun vanha teksti on näkyvillä.

Koodin rakenne
Headin ja bodyn väliin asetetaan tekstitiedoston aukaisemiseen tarkoitettu koodi. Teksti tiedostosta luetaan rivi kerrallaan välimuistiin. Itse teksti tulostetaan tekstialueeseen lomakeruudussa. Tekstitiedoston tekstistä tehdään muuttuja $tiedosto. Tietysti tekstitiedosto teksti.txt on myös oltava samassa kansiossa, jotta tekstiä voidaan lukea sieltä. Lomake lähettää tekstin ja siihen tehdyn muokkauksen txtkirjoitus.php-tiedostoon post-siirrolla. Tämä tiedosto käsittelee lähetetyn tekstin ja vaihtaa sen tekstitiedostoon.

  • Harjoitus22.php avaa tekstitiedoston teksti.txt tekstin ja siirtää sen lomakeruudulle.

  • Painettaessa "Päivitä sivu"-nappia, lomakkeen muokatut tekstit lähetetään post-toiminnolla txtkirjoitus.php-sivulle.

  • Txtkirjoitus.php kaappaa lähetetyt tiedot, eli muokatun tekstin. Tämä tiedosto avaa tekstitiedoston, liittää siihen uuden tekstin ja sulkee tiedoston.

  • Lopuksi näkyy linkki takaisin harjoitus22.php-sivulle.


» harjoitus22.php malli

Jotta teksti vaihtuisi teksti.txt-tiedostossa on se avattava uudelleen ja sinne siirretään kaapattu lomakeruudun teksti. Sivulla on myös oltava linkki takaisin lomakesivulle.

Päivitetyn tekstitiedostossa olevan teksti.txt-tekstin voi siirtää suoraan haluttuun paikkaan aiemmin harjoitellulla include-koodilla. Näin voidaan luoda oma tekstin muokkaussivu vaikka sivujen leipätekstin muokkaamiseen. Muokkaussivusto on kuitenkin hyvä salasanasuojata, jottei kukaan kutsumaton pääsisi muokkaamaan sivun sisältöä.

Tämän koodin huono puoli on tekstin muokkauksen puuttuminen. Jos esimerkiksi halutaan teksti eri väriseksi, suuruudeksi tai vaikka paksummaksi, ei se onnistu ilman html-koodin liittämistä tekstin sekaan ja sen opettaminen käyttäjille on vaikeaa ja joskus jopa mahdotonta. Päivityssivuun voidaan kuitenkin ohjelmoida erilaisia helpompia muokkaustoimintoja, mutta se vaatii lisäopiskelua php-koodauksessa.

Salasanasuojaus
Aina kun on kyse päivityssivuista joita vain joku muokkaa ja kutsumattomia vieraita ei haluta, pitää sivut salasanasuojata. Helpoin ja varmin tapa on käyttää webbihotellin omia palveluita kansioiden suojaamiseksi. Php-koodillakin voidaan suojata yksittäisiä sivuja. Php-koodi ei näy käyttäjälle, joten salasanasuojauksen voi tehdä monellakin tapaa. Yksi on käyttää ehtolauseita if-else ja verrata annettua salasanaa tekstiruutuun kirjoitettuun sanaan. Jos salasana täsmää, ajetaan määritelty html-koodi. Salasana viedään post-komennolla vertailukoodiin.


» harjoitus23.php malli

Video

 
 

Aiheeseen liittyvät linkit

Varmuuskopiointia
 - Mureakuha - PHP-perusteet
 - Vida - PHP-kurssi

Opetusmateriaalia (PDF)
 - PHP ja MySQL - MicroPC

 

 

Kysy neuvoa tai anna vinkki

 

Tiedotteet ja aikataulut

Tervetuloa kurssille!!

 

Tehtävät ja palautus

Tehtävä

1. Luo kaikille sivuille ja niiden teksteille oma päivitysruutu hallintasivuille. Kokeile asettaa useampia päivityslomakeruutuja samalle hallintasivulle.

2. Luo linkkisivun ja sinne linkkilistoja, joita hallitset päivitettävien sivujen avulla.

Palauta koodit verkkoon alla olevasta linkistä. Palauta tehtävät muistioon kirjoitettuna. Voit kirjoittaa ja muokata tehtäviä myös palautuksen jälkeen. Palautuskansio on salasanasuojattu. Saat käyttäjätiedot opettajalta. Palauta tiedosto varustettuna omalla nimelläsi muotoon:
sukunimi_etunimi.txt

» Palauta tiedosto tänne