Verkkoympäristöt ja hallinta

 Etusivu

Tietokoneverkko

Tietokoneverkko tarkoittaa eri tietokoneiden välistä tietoliikenneyhteyksillä yhdistettyä tietoliikenneverkkoa. Verkossa olevat tietokoneet voivat lähettää dataa keskenään ja näin viestiä toisilleen. Tämän verkon avulla koneiden välillä voidaan jakaa resursseja sekä digitaalista dataa. Tieto lähetetään koneiden välillä pieninä datapaketteina. Tietoliikenneverkkoja jotka lähettävät dataa voivat olla tietokoneverkkoja, kuten internet, puhelinverkot, matkapuhelinverkot ja Acars-verkko, joka lähettää tiedot radio- tai satelliittiyhteyksillä.

Tietoverkot kehittyivät 1950 luvulla, kun sen aikainen tapa siirtää dataa tietokoneiden välillä oli virkailijat, jotka kantoivat reikäkortteja tietokoneelta toiselle. Tämä oli aikaa vievää ja hidasta, joten hätään alettiin kehittää suuria tietokoneita joiden yhteyteen kytkettiin useita päätteitä. Seuraavina vuosikymmeninä näitä suurtietokoneita alettiin myös kytkeä yhteen.

Internet kehittyi myös sen seurauksena, kun haluttiin liittää yliopistojen koneita toisiin oppilaitoksiin ja niiden koneisiin. Pohjana käytettiin jo aiemmin puolustusministeriön kehittämää verkkoa ARPAnet. Myös tutkimuslaitokset halusivat liittyä mukaan. Myöhemmin myös yritykset kiinnostuivat sähköposti- ja tiedonsiirtopalveluista.

Verkkotyypit

Likiverkko (PAN) on tiedonsiirtoverkko, jonka avulla kaikki henkilökohtaiset laitteistot, kuten esimerkiksi tietokone, kännykkä, tulostin ja kuvanlukija voidaan verkottaa keskenään. Verkko voidaan toteuttaa USB/FireWire-kaapeleilla, hubeilla ja langattomasti Bluetooth ja infrapunalaitteilla. Langatonta likiverkkoa kutsutaan myös nimeltä WPAN. Näiden kantama on lyhyempi kuin WLAN-verkon.

Lähiverkko (LAN) on rajoitetulla alueella toimiva tietoliikenneverkko kuten erillisten talojen, yritysten tai toimipisteiden verkko. Lähiverkkoja yhdistetään toisiinsa alueverkoilla. Lähiverkon koneet kytketään toisiinsa kytkimillä ja reitittimillä. Langattomassa lähiverkossa (WLAN) käytetään tukiasemaa. Myös lähiverkkoon voidaan kytkeä laitteistoja kaikkien koneiden käyttöön, esimerkiksi tulostin.

Kaupunkiverkko (MAN) on yhden tai useamman kaupungin alueellinen datasiirtoverkko. Nämä muodostuvat useasta lähiverkosta. Näitä yhdistetään kaupungin, lähikuntien ja lähellä sijaitsevien kaupunkien yhteiseksi verkoksi. Myös kouluilla voi olla käytössä tällaisia verkkoja. Näissä käytetään kiinteitä verkkoyhteyksiä tai valokuituyhteyksiä.

Laajaverkko (WAN) on laajalle maantieeteelliselle alueelle rakennettu tiedonsiirtoverkko. Laajaverkossa yhdistyvät lähiverkot ja kaupunkiverkot yhdeksi kokonaisuudeksi. Laajaverkossa käytetään useita rinnakkaisia verkkoja jotta se pystyy siirtämään suurempia tietomääriä koin mitä kaupunkiverkosta lähtetään. Liikennettä voidaan rajoittaa alueellisesti. Internet on laajaverkko.

Käyttäjäryhmien mukaan jaetut verkot

Intranet on vain määrätyn ryhmän käytössä oleva lähiverkko. Intranettiä käytetään organisaation, yrityksen tai yhteisön sisäiseen viestintään ja tietojenkäsittelyyn. Jos käyttäjäryhmä on laajempi ja käyttäjäoikeuksia on annettu myös asiakkaiden tai asiakasryhmien käyttöön, kutsutaan sitä ekstranetiksi.

Extranet on yritys tai organisaatiokäytössä asiakkaan tai yhteistyökumppanin välinen internetiä hyödyntävä suljettu verkkopalvelu. Tätä käyttää vain yrityksen tai yhteisön määräämät ryhmät. Käyttötarkoitus voi olla vaikka yrityksen tuotteisiin liittyvää tietoa joka on tarkoitettu vain jälleenmyyjille tai se voi olla yhdistystoimintaan liittyvää sisäistä aineistoa ja jäsentietoa. Esimerkiksi verkkopankit voidaan luokitella extranet-palveluiksi.

Internet on maailmanlaajuinen tietoverkko. Tämä verkko yhdistää paikallisia tietoverkkoja toisiinsa ja tarkoittaa yhteen liitettyjen tietoverkkojen kokonaisuutta. Internet on avoin ja siihen voi liittyä noudattamalla siihen määriteltyä protokollaa.

 

Video

 
 

Aiheeseen liittyvät linkit

Verkkomateriaalia
 -

Opetusmateriaalia (PDF)
 - Johdanto tietoliikennetekniikkaan

 

 

Kysy neuvoa tai anna vinkki

 

Tiedotteet ja aikataulut

Tervetuloa kurssille!!

 

Tehtävät ja palautus

Verkko-harjoituksia

1. Millä eri tavoilla voidaan lähettää dataa kahden koneen välillä?

2. Minkälaista oli laitteisto ennen verkkojen kehitystä ja miten verkot tulivat käyttöön?

3. Kerro, miten matkailualan yritys voisi hyötyä intranet, extranet ja internet-palveluista omassa yrityksessään?  Kerro esimerkki.

4. Etsi aineistoa ja listaa linkkejä sivuille jotka selittävät erot PAN, LAN, MAN ja WAN-verkoille.

Palauta vastaukset verkkoon alla olevasta linkistä. Palautuskansio on salasanasuojattu. Saat käyttäjätiedot opettajalta. Palauta tiedosto varustettuna omalla nimelläsi muotoon:
sukunimi_etunimi.txt (huom max 15-merkkiä)

» Palauta tiedosto tänne