Verkkoympäristöt ja hallinta

 Etusivu

Lähiverkko

Lähiverkko (LAN) on rajoitetulla alueella toimiva tietoliikenneverkko kuten erillisten talojen, yritysten tai toimipisteiden verkko. Lähiverkkoja yhdistetään toisiinsa alueverkoilla. Lähiverkon koneet kytketään toisiinsa kytkimillä ja reitittimillä. Lähiverkon siirtonopeus on nopea (10-100Mb/s) ja se ulottuu maksimissaan lähellä sijaitsevien talojen välillä.

Kotikoneissa ja pienissä toimitiloissa lähiverkko voidaaan rakentaa verkkokorttien, parikaapeleiden ja kytkimien avulla. Näin voidaan jakaa tiedostoja, tulostimia ja tallennustiloja helposti. Kytkin jakaa kytketyt laitteet omiin liikenneväyliin. Näin tieto ei liiku muiden koneiden kautta, vaan pelkästään siirrettävään dataan liittyviin koneisiin. Näin voidaan nostaa verkon suorituskykyä, koska verkossa liikkuva data menee vain siihen osaan kuin sen pitäisikin mennä. Aiemmin käytettiin verkkojen luomisessa keskittimiä. Näiden ongelma oli tiedon liikkuminen verkon kaikissa osissa samanaikaisesti. Jokainen lähetetty tieto liikkui kaikille tietokoneille ja verkon osiin.

Kotiverkko (Vertaisverkko)
Kotona on useasti useampi tietokone. Koneiden kytkemisestä on tällöin suuri hyöty. Kotiverkon avulla voidaan käyttää vain yhtä tulostinta, jakaa tiedostoja koneiden välillä ja käyttää vain yhtä modeemia palomuureineen. Kotiverkko voi olla langallinen LAN-verkko tai langaton WLAN-verkko. Verkko rakentuu keskittimen ympärille joka nykyään voi olla sisäänrakennettu ADSL-modeemiin. Näissä on monesti integroitu reititin ja langaton lähetin. Tästä vedetään kaapelit koneisiin ja niissä oleviin verkkokortteihin. Langattomassa verkossa vastaanottimina pitä olla langaton verkkosovitin, joka löytyy uudemmista kannettavista ja matkapuhelimista valmiiksi. Lankaverkon hyviä puolia on sen suurempi tiedonsiirtonopeus, mutta haittana on kaapeleiden vetäminen huoneesta toiseen. Langatonta on mukavampi käyttää vaikka terassilla. Uusissa rakennuksissa on joskus valmiit kaapeloinnit.

Vertaisverkossa ei ole mitään hierarkiaa koneiden välillä ja kaikki koneet ovat tasa-arvoisia. Jokainen kone voi toimia palvelimena tarpeen tullen. Tällöin voidaan jakaa vaikka kirjoitin yhdestä koneesta ja käyttää toista tallennustilana. Vertaisverkkoa kutsutaan myös työryhmiksi. Jos vertaisverkko kasvaa suureksi, niin sen ylläpito on raskasta, koska niitä pitää hallinnoida kaikkia erikseen.

Palvelinverkko
Palvelinverkko on verkko, jota hallitaan palvelimen avulla. Palvelimeen perustuvassa verkossa voidaan verkon ylläpito keskittää yhteen paikkaan. Näin suurempi verkkokokonaisuus on helpommin hallittavissa ja säädeltävissä. Palvelimen avulla voidaan pääsy tiedostoihin ja tulostimiin hallita ja määritellä käyttäjäkohtaisesti. Tämä tehostaa suorituskykyä ja kasvattaa turvallisuutta. Varmuuskopiointi on helpompaa keskitetyn tiedonhallinnan vuoksi. Samon käyttäjiä voi olla miltei rajattomasti, koska käyttäjien oikeuksia voidaan rajoittaa tarpeen mukaan.

Palvelinverkossa yksi tietokone luodaan palvelimeksi ja muut koneet kirjautuvat määritellylle toimialueelle. Palvelimeen pitää asentaa palvelintoimintaan sopiva ohjelmisto. Palvelinkone vastaa verkon hallinnasta. Verkkoja jaetaan kytkimien avulla työpisteisiin ja tulostimena käytetään verkkotulostimia. Palvelinverkkoja käytetäänkin useasti suurissa organisaatioissa, yrityksissä ja koululaitoksissa. Palvelinverkkoon voidaan vaikka luoda vierailijatilit, jotka on helppo poistaa kun niitä ei tarvita enään. Samoin työpisteellä ei ole väliä, koska käyttäjäkohtaiset profiilit haetaan palvelimelta.

Video

 
 

Aiheeseen liittyvät linkit

Verkkomateriaalia
 - Lähiverkko ja palvelinverkko - Ratol

Opetusmateriaalia (PDF)
 - Lähiverkon tekniikka

 

 

Kysy neuvoa tai anna vinkki

 

Tiedotteet ja aikataulut

Tervetuloa kurssille!!

 

Tehtävät ja palautus

Verkko-harjoituksia

1. Yhdistä kaksi konetta kotiverkoksi parikaapeleilla. Luo verkko siten, ettei muut käyttäjät näe verkkoa. Kuinka tämä tapahtuu?

2. Koita jakaa tiedostoja kotiverkossa koneiden välillä. Miten voit luoda jaetun kansion?

3. Liitä tulostin toiseen koneeseen ja laita se jakoon kotiverkossa. Tulosta toiselta koneelta tiedosto. Mitä asetuksia pitää tehdä?

4. Luo kotiverkko langattomasti ja jaa tiedostoja. Jaa myös tulostin kotiverkon muille käyttäjille. Miten se tehdään?

5. Kerro missä tilanteissa kotiverkko tai palvelinverkko ovat käytännöllisempiä? Mitä ongelmia on suuressa kotiverkossa tai pienessä palvelinverkossa?

Palauta vastaukset verkkoon alla olevasta linkistä. Palautuskansio on salasanasuojattu. Saat käyttäjätiedot opettajalta. Palauta tiedosto varustettuna omalla nimelläsi muotoon:
sukunimi_etunimi.txt (huom max 15-merkkiä)

» Palauta tiedosto tänne